publicerad: 2021  
oktrojera oktrojerade oktrojerat
verb
oktroje´ra
bevilja oktroj
oktrojera något
oktrojera en bank
belagt sedan 1661; av franska octroyer 'förläna'; till lat. au´ctor 'upphovs­man'; jfr ur­sprung till auktor
oktrojeraoktrojerande, oktrojering