publicerad: 2021  
oktober ingen böjning, utrum
okto·ber
substantiv
okto´ber
årets tionde månad
(i/under) oktober (månad)
(i) oktober (månad)
(under) oktober (månad)
en regnig oktober
belagt sedan 1549; av lat. Octo´ber 'den åttonde månaden (räknat från mars)'; jfr ur­sprung till 1åtta!!
Oktober. Mistandets månad.
Våta och sladdriga regnar löven över kyrko­gårdarna,
trampas ner i upp­blötta gångar
av många par svarta och leriga skor. Anna Greta Wide, Oktober. Mistandets månad (i Broar, 1956)