publicerad: 2021  
oktett oktetten oktetter
okt·ett·en
substantiv
oktett´
musikaliskt verk för åtta instrument
en oktett (för några)
en oktett för blåsare
äv. musik- eller sång­grupp med åtta med­lemmar
mässingsoktett
äv. om grupp med åtta personer i all­mänhet
belagt sedan 1845; efter ita. ottetto med samma betydelse, till otto 'åtta'; jfr ur­sprung till oktav