publicerad: 2021  
olaga ingen böjning
o|­laga
adjektiv
o`laga
olaglig om vissa brott (som brotts­rubricering)
olaga tvång; olaga frihets­berövande
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska olagha; till o- och 1laga!!