publicerad: 2021  
ologisk ologiskt ologiska
o|­log·isk
adjektiv
o`logisk
som inte tänker på ett följd­riktigt sätt
var inte ologisk nu – hon har jobbat dubbelt så mycket som du; då ska hon ock­så ha mer betalt
äv. om handling, fram­ställning eller dylikt
hans argumentering var ologisk och osammanhängande
belagt sedan 1852