publicerad: 2021  
omsvängning om­svängningen om­svängningar
om|­sväng·ning·en
substantiv
[åm`-]
(oväntad) förändring till (nästan) mot­satt läge i något abstrakt samman­hang, särsk. beträffande åsikt eller dylikt
konjunkturomsvängning; kursomsvängning
partiets om­svängning i EU-frågan
belagt sedan 1844