publicerad: 2021  
omsätta omsatte omsatt, presens omsätter
verb
[åm`-]
1 över­föra till praktisk an­vändning eller verksamhet vanligen med av­seende på något teoretiskt som över­förs till något praktiskt
någon omsätter något (i något)
om­sätta de vackra orden om solidaritet i handling
belagt sedan 1881
2 låta upp­gå i process var­vid omvandling ofta sker
någon/något omsätter något
någon omsätter något
något omsätter något
kroppen om­sätter cirka två och en halv liter vatten per dygn; när syrorna inte kunde om­sättas i kroppen gick de ut i urinen
spec. ekonomi av­veckla (genom att ge ny form)
under året har två av bostadsrätts­föreningens lån om­satts till lägre ränta än tidigare
belagt sedan 1855
3 ha en om­sättning av visst belopp under viss tids­period; om före­tag eller dylikt
någon omsätter något
bo­laget om­sätter nära 50 miljoner årligen; vi om­sätter nu tre miljarder och har förbättrat resultatet under året
äv. med av­seende på varor och dylikt låta genom­gå köp- och sälj­process
stora mängder antikviteter om­sattes
belagt sedan 1824
omsättaomsättande, omsättning