publicerad: 2021  
omsvärma omsvärmade omsvärmat
verb
[åm`-]
ofta perfekt particip svärma om­kring någon/något
omsvärma någon/något
omsvärma någon
omsvärma något
lyktan blev omedelbart om­svärmad av tusen­tals myggor
ofta bildligt om (många) upp­vaktande beundrare
en om­svärmad skönhet
belagt sedan 1805
omsvärmaomsvärmande