publicerad: 2021  
ond ont, efter preposition ibland ondo, komparativ ondare el. vanl. värre, superlativ ondast el. vanl. värst onda
adjektiv
1 in­riktad på att vålla skada om person eller dylikt
MOTSATS god 4 JFR elak 1, omoralisk
en ond människa; onda andar; onda makter
äv. om handling eller dylikt
onda gärningar; få onda aningar
ofta substantiverat
det finns inget ont i henne
aldrig säga ett ont ord om någon se ord
gå till roten med det onda se rot
hin/den onde djävulendet var som om hin onde farit i honom och han började slåss och kasta saker om­kring sig
ont krut förgås inte så lätt se krut
roten till det onda se rot
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska vander, onder 'besvärlig, svår; ond; dålig'; nord. ord, besläktat med våda
2 i komparativ oftaondare som känner ilska vanligen som effekt av en annan persons agerande
ond (någon)
bli ond på sig själv; om du äter upp alla kakorna så blir jag ond på dig
belagt sedan ca 1452 Nya eller Karls-Krönikan
3 i komparativ oftaondare som orsakar smärta särsk. fysiskt
JFR öm 1
ha en ond tand
ofta substantiverat, ibland med opersonlig konstruktion i neutrum el. bestämd form känsla av smärta
halsont; magont; ryggont
ha ont i huvudet; det gjorde ont i halsen; tabletten lindrade det onda för en stund; foten gjorde ont; sprutan gjorde ont
äv. försvagat, substantiverat känsla av irritation
ha ont av tobaksrök
det gör någon ont om någon någon känner med­lidande med någondet gör honom ont om djuren som inte hittar någon mat på vintern
ett nöd­vändigt ont se nödvändig
slita ont arbeta så hårt att man tar fysisk skadai unga år fick han slita ont som dräng på olika gårdar
belagt sedan 1420–50 Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)
4 som (i väsentliga av­seenden) har ogynnsam in­verkan särsk. på någons väl­befinnande
1930-talet var en ond tid; ha onda drömmar
äv. om något som tyder på el. an­knyter till detta
med onda aningar steg hon in genom dörren; det är det onda sam­vetet som spökar
ofta substantiverat i neutrum el. best. form något som har ogynnsam in­verkan
ta det onda med det goda; den polske ledaren sade sig ha in­fört krigs­tillstånd 1981 för att und­vika ett större ont
av ondo ur­sprungligen bibliskttill skadade snabba omorganisationerna är av ondo på många sätt; alla sub­kulturer är inte av ondo
en ond cirkel se cirkel
ha/vara ont om något ha/vara för lite av någotde hade ont om tid och fick springa till tåget
intet ont anande utan att miss­tänka någothon slängde upp bil­dörren mitt fram­för en intet ont anande cyklist
på gott och ont se god
väcka ont blod se blod
belagt sedan mitten av 1300-talet Konung Magnus Erikssons Landslag
Fräls oss ifrån ondo. Bibeln (1917 års övers.), Matteus 6:13 (ur Fader vår)