publicerad: 2021  
optera opterade opterat
verb
opte´ra
ut­nyttja före­liggande möjlighet att välja mellan olika handlings­alternativ eller dylikt
optera för något
spec. om in­vånare i (nyligen) erövrat landområde välja som med­borgarskap
belagt sedan 1789; av lat. opta´re 'välja'; jfr ur­sprung till adoptera, option
opteraopterande, optering, option