publicerad: 2021  
optimera optimerade optimerat
verb
optime´ra
få att fungera på gynnsammast möjliga sätt med av­seende på handling som består av en samman­vägning av olika in­gående faktorer
någon optimerar något
det gällde att optimera ut­nyttjandet av den till­gängliga marken
belagt sedan 1955; efter engelska optimize med samma betydelse; till optimum
optimeraoptimerande, optimering