publicerad: 2021  
optimum optimumet, plural optimum, bestämd plural optimumen
opt·im·um
substantiv
[åp´-]
det bästa i en viss situation
belagt sedan 1892; av lat. op´timum 'det yppersta; idealet', till op´timus 'bäst'; jfr ur­sprung till optimism