publicerad: 2021  
orderstock order­stocken order­stockar
order|­stock·en
substantiv
`rd-]
samling erhållna order i visst före­tag
före­taget har en order­stock som ger full syssel­sättning två år fram­åt
belagt sedan 1929