publicerad: 2021  
ordfogning ord­fogningen ord­fogningar
ord|­fog·ning·en
substantiv
o`rdfogning
sätt som ord kombineras till fraser och satser på
ordfogningslära
äv. konkret ut­tryck som består av två eller flera ord som till­sammans bildar en (väl­formad) fras el. sats
belagt sedan 1753