publicerad: 2021  
ordföljd ord­följden ord­följder
ord|­följd·en
substantiv
o`rdföljd
sats­delarnas normala ordnings­följd enl. ett visst språks grammatik
den svenska ord­följden är relativt fast
spec. om ordnings­följden mellan sats­delarna i en en­skild mening eller dylikt
om­vänd ord­följd ord­följd med predikatet före subjektet
rak ord­följd ord­följd med subjektet före predikatet
belagt sedan 1815