publicerad: 2021  
ordrik ord­rikt ord­rika
ord|­rik
adjektiv
o`rdrik
som har ett stort ord­förråd om person
äv. som an­vänder (onödigt) många ord
en ord­rik fest­talare
äv. om text eller dylikt som inne­håller (onödigt) många ord
en ord­rik fram­ställning
belagt sedan 1617