publicerad: 2021  
ordningsvakt ordnings­vakten ordnings­vakter
ordn·ings|­vakt·en
substantiv
`rd-]
person som (yrkes­mässigt) över­vakar andra personers upp­förande på privat mark ofta i sam­band med större arrangemang
en ordnings­vakt i folk­parken; förordnande som ordnings­vakt med polis­mans befogenhet
äv. om en grupp av ordnings­vakter
belagt sedan 1881