publicerad: 2021  
ordonnans ordonnansen ordonnanser
ordonn·ans·en
substantiv
[-an´s] el. [-aŋ´s]
militär som har till upp­gift att åka om­kring och över­lämna tjänstemeddelanden
ordonnanstjänst; motorcykelordonnans
belagt sedan 1708; av franska ordonnance 'ordning; före­skrift; ordonnans', till ordonner 'före­skriva', ombildn. av lat. ordina´re, se ur­sprung till ordinera