publicerad: 2021  
orografi orografin
oro·grafin
substantiv
orografi´
läran om jord­ytans former
belagt sedan 1837; till grek. or´os 'berg' och graph´ein 'skriva'; jfr ur­sprung till oread