publicerad: 2021  
orosår oros­året, plural oros­år, bestämd plural oros­åren
o·ros|­år·et
substantiv
o`rosår
ofta plur. år som präglas av oroligheter
(under) orosåren
krigs- och oros­åren kring 1918
belagt sedan 1908