publicerad: 2021  
moln molnet, plural moln, bestämd plural molnen
moln·et
substantiv
[må´ln] äv. [mål´n]
synlig, av­gränsad förtätning i atmosfären vanligen av vatten- el. is­partiklar
molnområde; ovädersmoln; stackmoln
ett moln (av något/några)
ett moln (av något)
ett moln (av några)
ljusa, lätta moln; tunga, mörka moln; solen gick i moln; himlen var täckt av moln
äv. om andra synliga partikel­anhopningar i luften
sandmoln
ett moln av tobaksrök; bilen rev upp ett moln av damm; ett moln av myggor
äv. bildligt, spec. hot­fullt tecken
krigsmoln; orosmoln
spec. äv. om tecken på bekymmer eller dylikt
ett mörkt moln låg över hans panna
gå/sväva (som) på moln känna sig lycklig (och gå med lätta steg)förälskelsen fick dem att sväva som på moln
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska mulin, molin, moln; nära besläktat med mulen