publicerad: 2021  
osårbar osårbart osårbara
o|­sår·bar
adjektiv
o`sårbar
som tycks omöjlig att såra
osårbar (för någon)
vanligen bildligt ytterst robust, oförstörbar
han drabbades av flera politiska skandaler men tycktes osårbar
belagt sedan 1794