publicerad: 2021  
osägbar osägbart osägbara
o|­säg·bar
adjektiv
o`sägbar
något hög­tidligt som inte kan ut­tryckas i ord
en poet som vill ut­trycka det dolda, det osynliga, det osägbara
någon gång äv. omöjlig att ut­tala på grund av tabuföreställningar eller dylikt
det osägbara ordet trängde sig på i med­vetandet
belagt sedan 1884