publicerad: 2021  
osäljbar osäljbart osäljbara
o|­sälj·bar
adjektiv
o`säljbar
omöjlig att sälja
osäljbar (för någon)
många hus i gles­bygderna är osäljbara
belagt sedan 1747