publicerad: 2021  
pacemaker pacemakern, plural pacemakrar el. pace­maker äv. pace­makers
pace|­mak·ern
substantiv
[pej´smejker]
1 an­ordning för elektrisk stimulering av hjärtverksamheten när den i sig själv är oregelbunden
hjärt­svikts­patienter behandlas ofta med pace­maker; han fick en pace­maker in­opererad
belagt sedan 1959; av engelska pacemaker med samma betydelse, till pace 'fart; steg' och make 'göra'; jfr ur­sprung till passus
2 del­tagare i hastighets­tävling som (under loppets in­ledande skede) ligger främst i fältet och håller uppe farten
belagt sedan 1891