publicerad: 2021  
paktum ingen böjning, neutrum
pakt·um
substantiv
pak`tum
ålderdomligt bindande överens­kommelse
(ingå) paktum (med någon) paktum (mellan några)
in­gå paktum
spec. ålderdomligt äktenskapsförord
belagt sedan 1645; av lat. pac´tum 'av­tal; vill­kor', besläktat med pa´x 'fred'; jfr ur­sprung till pacifism