publicerad: 2021  
paneldebatt panel­debatten panel­debatter
pan·el|­de·batt·en
substantiv
pane`ldebatt
offentlig debatt med ett få­tal (kvalificerade) del­tagare som ofta har expert­kunskaper; ofta som särsk. in­slag i större informations­samman­komst
en paneldebatt (mellan några) (om någon/något)
en paneldebatt_(mellan några) (om någon)
en paneldebatt_(mellan några) (om något)
en paneldebatt (med någon) (om någon/något)
en paneldebatt_(med någon) (om någon)
en paneldebatt_(med någon) (om något)
en panel­debatt med politiker, administratörer och före­trädare för närings­livet
belagt sedan 1955