publicerad: 2021  
paneldiskussion panel­diskussionen panel­diskussioner
pan·el|­dis·kuss·ion·en
substantiv
pane`ldiskussion
paneldebatt
en paneldiskussion (mellan några) (om någon/något/att+verb/sats)
en paneldiskussion (mellan några) (om någon)
en paneldiskussion (mellan några) (om något)
en paneldiskussion (mellan några) (om sats)
en paneldiskussion (mellan några) (om att+verb)
en paneldiskussion (med någon) (om någon/något/att+verb/sats)
en paneldiskussion (med någon) (om någon)
en paneldiskussion (med någon) (om något)
en paneldiskussion (med någon) (om sats)
en paneldiskussion (med någon) (om att+verb)
belagt sedan 1955