publicerad: 2021  
parhus par­huset, plural par­hus, bestämd plural par­husen
par|­hus·et
substantiv
pa`rhus
hus som är sammanbyggt med (precis) ett annat lika­dant hus
bo i par­hus
belagt sedan 1960-talet