publicerad: 2021  
pari parit
substantiv
pa´ri
värde som överens­stämmer med det nominella värdet för aktie, obligation eller dylikt
hon sålde aktierna för 50 kronor över pari; obligationerna stod i pari
ibland med mer el. mindre adjektivisk funktion
kursen är pari
belagt sedan ca 1650; av ita. pari med samma betydelse; till lat. pa´r 'lik'; jfr ur­sprung till paritet