publicerad: 2021  
1pass passet, plural pass, bestämd plural passen
pass·et
substantiv
1 trång väg genom otillgänglig terräng särsk. om smal passage i en dal­gång i en bergs­rygg
bergspass
ett pass (mellan några)
det var livs­viktigt att förhindra att fienden tog passet
belagt sedan 1612; via tyska av franska pas 'steg; passage'; av lat. pass´us 'steg'; jfr ur­sprung till passera 1, passgång, passus
2 legitimationshandling som krävs vid resa till (de flesta) främmande länder
passfoto; passkontroll; främlingspass; turistpass
ett giltigt pass; ett provisoriskt pass; an­söka om pass; ut­färda ett pass; förnya ett pass
hon fick visa upp passet vid gränsen; han tog sig in i landet på falskt pass
äv. om värde­handling som ger till­träde till visst evenemang, sär­skilda om­råden etc. vanligen i sammansättn.
dagspass; familjepass; festivalpass
belagt sedan 1585; via tyska av ita. passo 'tillåtelse att passera'; av lat. pass´us 'steg'; etymologiskt samma ord som 1pass 1
3 bestämd, sammanhängande tid (om ett begränsat an­tal timmar) för tjänst­göring el. annan verksamhet; särsk. i fråga om vakt- el. patrull­tjänst­göring (ofta på obekväm arbets­tid)
arbetspass; gympass; nattpass; träningspass; tvåtimmarspass
hon tog passet mellan mid­natt och kl. 6
ibland med ton­vikt på verksamheten
vakten gick på passet kl. 10
äv. om patrullerings­område eller dylikt
poliserna gick sitt vanliga pass
belagt sedan 1885; urspr. samma ord som 1pass 1
4 plats där jägare placerar sig vid jakt
älgpass
(sitta/stå) på pass
(sitta) på pass
(stå) på pass
ofta med ton­vikt på den höga beredskapen (äv. i fråga om annat än jakt)
stå på pass
belagt sedan 1891
5 ett kort­spels­bud som inne­bär att man låter närmast före­gående bud stå kvar oförändrat och allt­så av­står från att av­ge ett aktivt bud; bl.a. i bridge
efter två pass öppnade Nord med 1 spader; Syds bud följdes av tre pass och blev allt­så slut­bud
äv. med funktion av en sorts interjektion
"1 spader", sade Nord. "Pass!" kom det från Öst
äv. all­männare som upp­lysning om att man inte av­ser att svara på frågan
kommer du att sitta kvar på posten även nästa år? –Pass.
belagt sedan 1786; till passa 5
6 var­dagligt i ett få­tal ut­tryck passning
smörpass
pass (från någon) (till något)
han stod för två mål och ett mål­givande pass i helgens match
belagt sedan 1906; till passa 6
2pass ingen böjning
substantiv
1
komma (väl) till pass visa sig lämplig och an­vändbarcykeln kom väl till pass när bilen var inne på verk­stad
belagt sedan början av 1500-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska til pas; av lågtyska to pas(se) 'i rätt tid; i lämplig grad'; bildn. till passa
2
vid pass något ålderdomligtungefäri början på 1900-talet fanns det vid pass 11 000 kilometer trafikerade järn­vägar i Sverige
belagt sedan början av 1500-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska viþer pas
3pass
adverb
i konstruktionernahur pass, så pass i (vilken) ut­sträckning ofta som rent utfyllnads­ord
hur pass gammal kan hon vara?
ibland dock med an­tydan om att den an­givna egenskapen före­kommer i gott och väl till­räcklig ut­sträckning
upp­satsen är så pass bra att den mycket väl kan tryckas
belagt sedan 1800; se ur­sprung till 2pass!!