publicerad: 2021  
passionsfrukt passions­frukten passions­frukter
pass·ions|­frukt·en
substantiv
[-∫o`ns-]
en ätlig, syrlig frukt från (vissa arter av) passions­blomma vars smak bl.a. an­vänds i läske­drycker
belagt sedan 1960; efter engelska passion fruit; till passion 2 och frukt; den blomma ur vilken passions­frukten ut­vecklas, har en komplicerad upp­byggnad och den fantasi­fulle kan ur­skilja bl.a. Kristi törne­krona och spikarna med vilka han fästes vid korset