publicerad: 2021  
vesper vespern vesprar
vespr·ar
substantiv
ves´per
afton­guds­tjänst särsk. som del av tidegärden
vesperringning; passionsvesper
(under/vid) vespern
(under) vespern
(vid) vespern
vespern började kl. 18 och av­slutades med stilla meditation
äv. om mot­svarande musikaliskt verk
Monteverdis Maria­vesper
belagt sedan ca 1700; av lat. ves´per 'afton; afton­stjärna'; jfr ur­sprung till hesperisk, 1väster 1