publicerad: 2021  
passionsspel passions­spelet, plural passions­spel, bestämd plural passions­spelen
pass·ions|­spel·et
substantiv
[-∫o`ns-]
skåde­spel som skildrar Kristi lidandes historia med utgångs­punkt i evangelierna; särsk. vanligt under medel­tiden men allt­jämt före­kommande
ett passionsspel (om någon/något/sats)
ett passionsspel (om någon)
ett passionsspel (om något)
ett passionsspel (om sats)
passions­spelen i Oberammergau
belagt sedan 1880