publicerad: 2021  
pedagog pedagogen pedagoger
peda·gog·en
substantiv
[-gå´g]
person som ägnar sig åt pedagogik
spec. lärare
förskolepedagog; specialpedagog; sångpedagog
spec. äv. person som ägnar sig åt pedagogisk forskning
äv. person med viss (god) förmåga för att lära ut och förklara fakta och samman­hang
författaren till hand­boken är en god pedagog
belagt sedan 1793; av grek. paidagogos´ 'barnledare', till pai´s 'barn' och agogos´ 'ledare'; jfr ur­sprung till demagog, pediatrik, propedeutisk