publicerad: 2021  
perfektparticip perfekt­participet, plural perfekt­particip, bestämd plural perfekt­participen
per·fekt|­parti·cip·et
substantiv
[-i´p] äv. [pä`r-]
äv. två ord en verbform som kan an­vändas för att åstad­komma passiva konstruktioner och till sin an­vändning liknar ett adjektiv
perfekt­particip av "jaga" är "jagad"
belagt sedan 1904