publicerad: 2021  
perfektiv perfektivt perfektiva
per·fekt·iv
adjektiv
[pä´r-] el. [-i´v]
som an­ger full­bordande av verb­handling
perfektiv aspekt; verb som "dö" och "vakna" kan kallas perfektiva
belagt sedan 1890