publicerad: 2021  
perfektionist perfektionisten perfektionister
per·fekt·ion·ist·en
substantiv
[-∫onis´t]
person som strävar efter perfektion
en författare som var något av en perfektionist när det gällde språket
ibland med viss klandrande bi­betydelse
en perfektionist som inte god­tog minsta av­vikelse från "det rätta"
belagt sedan 1950-talet