publicerad: 2021  
performativ performativt performativa
per·form·at·iv
adjektiv
[-i´v] el. [-får´m-]
vars ut­sägande i sig inne­bär en handling om verb
i satsen "Här­med förklarar jag ut­ställningen öppnad" är "förklara" performativt
belagt sedan 1971; till engelska perform 'ut­föra, fram­föra'