publicerad: 2021  
pergament pergamentet, plural pergament, bestämd plural pergamenten
perga·ment·et
substantiv
pergamen´t
ogarvat, renskrapat och glättat skinn förr anv. som skriv­material, nu­mera in­om bok­binderiet, till trumskinn m.m.
pergamenthandskrift
en lamp­skärm av pergament
äv. om mot­svarande hand­skrift
pergamentfynd
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska pärman, pärghmen, pergament; av lat. pergamen´tum med samma betydelse; till Pergamon, namn på stad i Mindre Asien; jfr ur­sprung till pärm