publicerad: 2021  
1persona personan
substantiv
[perså`na]
persona grata väl­sedd personhon prisades för sin intelligens och sprudlande livlighet och var persona grata i Paris intellektuella salonger
persona non grata icke önsk­värd personsärsk. i pol. samman­hang: den ryske diplomaten förklarades för persona non grata
belagt sedan 1885; av nylatinska perso´na gra´ta; till latinska perso´na, se ur­sprung till person, och gra´ta 'värderad, vänligt sinnad'
2persona personan personor
substantiv
[perså`na]
personlighet som någon väljer att visa upp för om­världen
en intressant persona; en riktig människa bak­om personan
belagt sedan 1973