publicerad: 2021  
personalavdelning personal­avdelningen personal­avdelningar
pers·on·al|­av·del·ning·en
substantiv
persona`lavdelning
av­delning (på viss arbets­plats) som sysslar med personalärenden t.ex. rekrytering, omplaceringar, löner etc.
belagt sedan 1906