publicerad: 2021  
personalutbildning personal­utbildningen personal­utbildningar
pers·on·al|­ut·bild·ning·en
substantiv
persona`lutbildning
ut­bildning av an­ställda med an­knytning till deras arbets­uppgifter
facket krävde att all personal­utbildning skulle äga rum på arbets­tid; före­taget erbjöd ett an­tal olika personal­utbildningar in­om främst ekonomi och juridik
belagt sedan 1950-talet