publicerad: 2021  
personangrepp person­angreppet, plural person­angrepp, bestämd plural person­angreppen
pers·on|­an·grepp
substantiv
perso`nangrepp
verbalt an­grepp på person vilket inte är sakligt under­byggt
gå till person­angrepp; håll er till saken och av­stå från person­angrepp
belagt sedan 1893