publicerad: 2021  
personförsäkring person­försäkringen person­försäkringar
pers·on|­för·säkr·ing·en
substantiv
perso`nförsäkring
försäkring som gäller person
de viktigaste person­försäkringarna är liv­försäkring, olycksfallsförsäkring och invaliditetsförsäkring
belagt sedan 1899