publicerad: 2021  
personell personellt personella
pers·on·ell
adjektiv
personell´
som har att göra med personal
sjuk­husets personella resurser var begränsade
någon gång äv. som har att göra med personer
tillämpning av personella tvångs­medel
belagt sedan 1753; av franska personnel med samma betydelse; av lat. persona´lis, se ur­sprung till personal