publicerad: 2021  
platsansökan bestämd form plats­ansökan, utrum; som plural kan användas platsansökningar
plats|­an·sök·an
substantiv
plat`sansökan
formell, skriftlig an­sökan om an­ställning
skicka in plats­ansökan; plats­ansökan görs på sär­skild blankett
belagt sedan 1906