publicerad: 2021  
platschef plats­chefen plats­chefer
plats|­chef·en
substantiv
plat`schef
chef för filial till större före­tag vanligen på annan ort än moderföretagets
belagt sedan 1900