publicerad: 2021  
portabel portabelt portabla
port·abel
adjektiv
porta´bel
bärbar
en portabel brand­släckare
belagt sedan 1643; av senlat. porta´bilis med samma betydelse, till lat. porta´re 'bära'; jfr ur­sprung till transportera