publicerad: 2021  
portamento portamentot portamenton
porta·mento·na
substantiv
portamen´to
över­gång från en ton till en annan utan skarp an­sats särsk. vid sång
belagt sedan 1810; av ita. portamento 'bärande; gång; glidning; portamento'; till lat. porta´re 'bära'; jfr ur­sprung till portabel